YÊU CẦU XUẤT HOÁ ĐƠN VAT

Mời bạn điền các thông tin mua hàng và MST... Sau đó chúng tôi sẽ gửi hoá đơn qua email mà bạn đã cung cấp

Chúng tôi sẽ tìm kiếm thông tin công ty của bạn thông qua MST trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 
 
               Nếu trong vòng 3 tháng gần nhất, Công ty của bạn có thay đổi tên công ty hoặc địa chỉ, xin vui lòng tích vào đây và ghi thông tin mới, nếu không hãy bỏ qua
Chúng tôi sẽ liên hệ và gửi hoá đơn VAT qua email này, nếu cần CC, hãy ghi ở phía dưới